is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boek van de inwijding. Dit hoek rijk aan bijzonderheden, werd samengesteld door de Brs. Meijnink, VAN Meer en hessel, mannen na hun dood nog met eere genoemd. *)

III.

Zoo waren dan nu de meisjes, èn de jongens onder 14 jaar overgebracht in het nieuwe huis. Voor de zieken en groote jongens moest thans gewerkt.

De wenschelijkheid werd uitgesproken, zoo lezen we in de notulen van Juni 1883, om een ziekenhuis te bouwen met isoleer-gebouw, naast de nieuwe stichting. Hiervan werd kennis gegeven aan de commissie voor de stichting van het nieuwe jongens-weeshuis en aan de Diaconale Vergadering.

Hieruit blijkt dus, dat men de reconstructie van het huis in de Zwanenburgerstraat heeft laten varen, hoewel daarvoor ƒ100.000 in kas was.

Den 16den September 1884 duikt een voorstel op om een jongenshuis te bouwen op het terrein, grenzende aan de Koepelkerk, naar een plan van den Architekt A. N. Godefroy. De Brs. Barqer, Haselaoer en Baumann worden tot eene commissie benoemd, om dit plan nader uit te werken.

De werkzaamheden dezer Commissie hadden blijkbaar een goed verloop.

Den 15den April 1885 kwam het bericht, dat de Diaconale Vergadering «den bouw van een nieuw jongens- en ziekenhuis heeft goedgekeurd en derhalve

*) Zie aanteekening 10.