is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 3--5 = -5 X 32S honderdste guldens = 8125 honderdste guldens = f 81.25 (zie § ;o).

Nog een voorbeeld :

24.275

9

218.475

Eerst zeggen we: 24.275 = 24275 duizendsten. Dat wordt met 9 vermenigvuldigd; 9 X 24275 d. = 218475 d. En dit getal is gelijk aan f 218.475.

In liet product wordt de punt derhalve op dezelfde plaats geschreven als in het vermenigvuldigtal.

b) De vermenigvuldiger is een decimaal getal.

Voorbeelden :

0.5 X 62.78 =

0.83 x 48-2 =

6.5 X 287.94 =

3.65 X 4 896 =

Vraagt men, wat deze vormen beteekenen, dan antwoorden we dit : de eerste vraagt b.v. naar den prijs van 0.5 A. grond, als 1 A. f 62.78 kost; de tweede naar b.v. 0.83 A., de derde naar 6.5 A., enz.

()in t product te berekenen, redeneeren we zoo: Vermenigvuldigen we 62.78 niet met 0.5, maar met 5, dan is de vermenigvuldiger 10 maal te groot. Het product dus ook. Dit product moet gedeeld worden door 10, om het goede antwoord te vinden.

We kunnen ook zoo redeneeren ;

voor den vermenigvuldiger nemen we 5, dat is 10 X 0.5 ;

voor 't vermenigvuldigtal nemen we 6278, dat is 100 X 62.78 ;

t product . 5 X 6278 is dus 10 X 'OO of 1000 maal te groot, en moet dus door 1000 gedeeld worden om 't goede antwoord te krijgen.

Nu is 5 X 6278 = 31390, dus 0.5 X 62.78 = 31.390 = 31-39-

Het tweede voorbeeld :

voor 0.83 nemen we 83, of 100 maal 0.83 ;