is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eu staart. Men begint met de belangstelling der leerlingen op te wekken, onderzoekt, of de kennis, noodig om het onderwerp te volgen, aanwezig is, en zegt hun of doet hen voorgevoelen, wat de bedoeling der les zal zijn. Waarneming, onderzoek, scherp nagaan van de feiten staat dan voorop, en meestal wordt het algemeene overzicht gevolgd door ecne nadere waarneming van de onderdeden. Dan wordt er over het waargenomene nagedacht, betrekkingen worden opgespoord, gevolgtrekkingen gemaakt, algemeene regels geformuleerd, en voor zoover de nieuw verkregen kennis daartoe geschikt is, wordt deze in toepassing gebracht. Maar deze algemeene voorschriften moeten met verstand worden opgevolgd. Het is volstrekt geen ketterij, als men nu en dan het doel der les verbergt en de leerlingen met <le uitkomst van het zoeken wil verrassen. Verder is waarnemen en nadenken niet altijd scherp gescheiden. Ook is niet alle verkregen kennis voor toepassing vatbaar. En herhaaldelijk kan het voorkomen, dat de hier beschreven gang over een zeker aantal lessen is verdeeld: vandaag de inleiding, morgen de eigenlijke behandeling van het onderwerp en overmorgen de toepassing. Wordt een en ander niet in het oog gehouden, dan moet het in acht nemen der leertrappen onvermijdelijk uitloopen op werktuiglijkheid en verveling.

Handleiding bij Onze taal, 5e druk.