is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzameling oud-Japansche kunst, welke in Europa ooit te zien was. Voorname Japansche edellieden hebben het voorbeeld van den Mikado gevolgd, en het beste uit hunne familiecollecties in bruikleen afgestaan. De Japansche kunst is hier in hare velerlei uitingen te zien op eene wijze, die stellig het Japonisme in Europa nog zal doen toenemen.

De Japansche Tuin en Pagode.

Wegens de hooge waarde der collecties is het paviljoen alleen toegankelijk voor houders van kaarten, welke deze aan het Japansche Commissariaat (129 Rue de la Pompe), persoonlijk hebben aan te vragen.

De Engelsche koloniën zijn in eikaars nabijheid geplaatst, doch in verschillende gebouwen, waarvan zelfs de stijl zeer uiteen loopt.

Canada heeft een paleis in den „Colonial style", vrij stijf, zonder veel versierselen. Het standbeeld van koningin Victoria, dat bestemd is na afloop der tentoonstelling in de koloniën te worden opgericht, staat voor dit paleis. De voornaamste