is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. w. z. in diplomatentaal: vertel het maar overal rond. De heeren Bergsma en Boissevain zijn dan ook zoo vrij geweest, het aldus te verstaan.

Het geheel heeft iets van kwaadaardigen laster. — Waar ik de waarheid zeg, naar mijne meening, omtrent Multatuli, ben ik natuurlijk gehouden even oprecht mijne meening te zeggen over zijne vijanden. — Vreemd vind ik alleen één zin, dien ik aanhalen moet. Hij komt voor in een brief van Dekker aan Tine, 15 Nov. '59: „Ik heb getracht weer in dienst te treden, ik heb aalmoezen 7noeten aannemen, men heeft mij beloofd mij te rekommandeeren voor secretaris van God weet welken vreemden onderconsul (Duymaer van Twist vraagde mij of ik fransch en engelsch kon, ik zei: neen.)" Deze zin vooral doet mij aarzelen.

Ik heb gecursiveerd; de zaak blijft voor mij mysterieus. Alleen moet ik herhalen: een leugenaar was Dekker niet.

VIII.

Maar wat is dan eigenlijk de reden geweest, dat de gegriefde assistent-resident van Lebak