is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijna 4 jaren wacht, vóór hij recht eischt? — De zaak is hemzelf niet duidelijk geweest. Vraagpunten enz., die hij aan den controleur van Hemert heeft voorgelegd en die gepubliceerd zijn in de Minnebrieven, moesten dienst doen voor van Twist, voor niemand anders. Douwes Dekker was zoo innig overtuigd van zijn goed recht en geloofde zoo vast aan den steun van van Twist, dat hij geheel machteloos en verslagen stond, toen van Twist hem niet hooren wou. Hij was als een kind, dat vast gelooft een pluimpje te krijgen en een standje oploopt voor het feit, dat hem lof had beloofd en een koekje. Hij dacht niet verder en hij kon niet verder denken: hij gevoelde schuld — dat was het eenige.

En hij had ook schuld, zooals ik al zei — en tot zich zei ven en tot Tine moet hij gezegd hebben: had ik nu maar anders gehandeld! — had ik nu maar niet op van Twist vertrouwd — ze zijn toch per slot van rekening allemaal precies eender en veel slechter, dan ik ze geloofde. — Want niet zijn, zooals hij was, was slecht zijn. Hij gevoelde schuld, beteekent dan ook niet, dat hij ze gevoelde tegenover de maatschappij