is toegevoegd aan uw favorieten.

Richard Strauss als dirigent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitnoodigt tot dirigeeren, waarvoor zooals bekend is, nu niet bepaald karige financieele vergoedingen hem deelachtig worden. Sommigen schijnen het Strauss kwalijk te nemen dat hij veel geld verdient. Maar dit zijn in de eerste plaats zijne „Widersacher" die elke gelegenheid te baat nemen, om hem met hunne speldeprikken lastig te vallen en dan zulken die nog altijd met die begrippen uit de oude doos rondloopen, waaraan het axioma ten grondslag ligt, dat een groot componist alleen maar welig tieren kan op een zolderkamertje, hongerende voor zijn kunst. Waarom zou Strauss nu eigenlijk niet veel geld verdienen indien hij zijne eischen met zoo geringe moeite ingewilligd krijgt. En dan, men ziet immers de mogelijkheid bij hem van 't dirigentschap zonder dat hij als componist daaronder lijdt. Wat is er in de jaren dat hij reeds veel reisde, al niet ontstaan. Behalve kleinere werken : Heldenleben, Domestica, Feuersnot, Salome ; en thans weer is „Elektra" ten deele voleindigd. Strauss schijnt dit te kunnen, groote gedachten te concipieeren te midden van andere werkzaamheden. Bovendien, men leest wel telkens in de bladen wanneer hij een opvoering dirigeert, maar moeielijk is te vermelden hoeveel tijd Strauss zijne gedachten heeft geconcentreerd tot het