is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1844 had hij bestendig en beslist alle gedachten aan een huwelijk gebannen, nog steeds meenende dat het beter voor hem was onafhankelijk te blijven. Daar zou echter verandering in komen. Kort nadat de familie Moffat uit Engeland te Koeroeman terug was gekeerd, veroorzaakte de oudste dochter Maria door haar lieftalligheid een geheelen ommekeer in zijn anti-huwelijksplannen, — en dra was hij met haar verloofd. Was de invloed der Moffats vroeger reeds groot op hem geweest, later zou er geen familie gevonden worden op den aardbodem, die hem zóó nuttig werd voor het groote werk waaraan hij zijn leven zou gaan wijden, n.1. het blootleggen van de slaventoestanden in de binnenlanden van Afrika. Al de leden van dit merkwaardige gezin hadden, evenals wijlen de Romein Scipio, gerust den bijnaam „Africanus" achter hun naam kunnen dragen: de belangen van het duistere Afrika gingen hun allen zeer ter harte, ja, zij leefden er geheel voor.

Maria was in Afrika geboren. Daar haar familie zich geheel aan de zending gegeven had, was zij van jongsaf volkomen vertrouwd geworden met al wat noodig is om met vrucht werkzaam te zijn onder de wilde Afrikaansche volksstammen. Haar vader toch had meer dan veertig jaar zendingsdienst achter den rug. Livingstone, wiens plannen toen nog niet verder reikten dan een vestiging als zendeling te Mabotsa en het vormen — straalsgewijze van uit die plaats als middelpunt — van kleinere zendingsposten onder beheer van inlandsche helpers, kon destijds niet