is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij had nog het voorrecht een achttiental lieden van een Barotsi-stam, waaronder ook eenige knapen en meisjes, door zijn koelbloedig optreden aan een slavenhandelaar te ontrukken en aan hunne verwanten terug te geven. Hij kón dit des te veiliger doen, daar hij gerugsteund werd door het gezag van Sekelétoe, die niet duldde dat mannen en vrouwen of vooral verweesde kinderen van zijn volk door hoofden, aan hem onderdanig, geroofd en aan de Mambari of inlandsche slavenhandelaars voor katoen verkocht werden. Livingstone bevond zich nu, de Lee ba volgend, buiten het gebied van Sekelétoe en onder de B a 1 o n d a-stammen. Aanhoudend vielen er zware regens, wat de rivier geducht deed zwellen en de atmosfeer zeer vochtig en kil en daardoor erg ongezond maakte. Men was in het volle regenseizoen. Livingstone trachtte zooveel mogelijk het vertrouwen der B a 1 o n d a te winnen. Om met hen aan den gang te komen liet hij hun vaak zijn haar zien en betasten. „Is dat haar? — zeiden zij dan — het zijn manen van leeuwen en het is heelemaal geen haar!" Er waren die dachten dat de zendeling een pruik van leeuwenmanen gemaakt had. Hij kon moeilijk de zaak omkeeren en gaan beweren dat hun haar geen haar maar schapenwol was, daar er geen schapen in die streek zijn en zij hem dus niet zouden hebben begrepen. En bovendien, al waren zij er geweest, ze zouden toch óók langharig geweest zijn, zooals de Afrikaansche schapen in het algemeen; van daar dat in de oudheid Heródotos reeds