is toegevoegd aan je favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

droeg. Sjinté kon blijkbaar zooiets niet vatten, en het er voor houdende dat de zendeling niet tevreden was met het meisje dat hij wilde geven, liet hij een ander komen, dat een hoofd grooter was. Doch de zendeling bleef bij zijne weigering, er nog eens op wijzende dat het God moest mishagen als de een de kinderen van den ander weggaf of verkocht. Zoo hij zijn familie bij zich had gehad, dan zou hij misschien het kind — altijd met toestemming der ouders — in zijn gezin hebben opgenomen, om het te doen opvoeden en onderrichten en het later als Christin en vrije vrouw tot haar volk te laten terugkeeren. Doch haar in zijn troep mede nemen, het zou geen goede uitwerking hebben gehad, daar men haar als een slavinnetje zou hebben blijven beschouwen en, kwam het later misschien onder Europeanen, dan was er groot gevaar dat de al te groote oplettendheden van welmeenende vriendinnen en vrienden het arme kind het hoofd op hol zouden brengen. Zulk een plotselinge verheffing toch — zegt Livingstone — staat vrij wel gelijk met de plotselinge opname, in een beschaafd land, van een kind uit den laagsten stand der maatschappij in een van de hoogste standen.

Sjinté was zeer benieuwd om de tooverlantaarn te zien werken; de zendeling had echter te veel met koorts te kampen om in de eerste dagen aan zijn nieuwsgierigheid te kunnen voldoen. Toen het er eindelijk tóch eens toe kwam, werd het volk, waaronder ook een paar honderd vrouwelijke hofschoonheden, bijeengeroepen. De eerste plaat stelde Abraham's