is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geneesheer kan ten minste het gevaar van den beet nog wegnemen. Maar wie zou, na van u een kus, die zulk venijn heeft, ontvangen te hebben, nog een tempel of een altaar durven naderen? Welke god zou dien verzoeker nog willen aanhooren? Hoeveel wijwaterbakjes en drievoeten zou ij

niet noodig hebben ?"

Evenals men een woord gebruikte om de ondeugd van fellator aan te duiden, zoo wees men onder een ander wooi de schandelijke gewoonte van cunnilingere aan, die in e-

nicië plaats greep. Men dreef de verachting der schaamte zoo

ver, zegt Rosenbaum, dat men zich niet schaamde zich van vrouwen en meisjes te bedienen, die de regels hadden; ditis een feit van groot belang voor het ontstaan van het syphilis.

Deze ondeugd, dikwijls onder een bizonderen naam aangeduid, omdat zij door de honden gepleegd wordt, was zeer algemeen in Griekenland; zooals de puntdichten van Anstophanes, die niet aarzelde in zijn comedies (») er over te spreken, zekere passages der grieksche bloemlezing ( ) en eindelijk de opmerkingen van Galianus l8) het bewijzen.

Tribaderie en Saphisme.

Men heeft erkend, dat bij een volk, als de zeden der mannen ontaard zijn, die der vrouwen het steeds erger zyn. Deze stelling moet besproken worden. De Lesbische lietde bestond in Griekenland in den hoogsten graad, het is waar, maar zij was onbekend aan de vrouwen en dochters der

(1) Acharw. 271. - Equit. 1284. - Pax 885. (2) Lib. II tit. 13. N". 1».

(3) De simpl. medic. teraperam. ac facult. Lib. X. cap. .