Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er toch meer menschen die schilderijenmusea bezoeken dan bibliotheken en er zijn thans meer beoefenaars van Grieksche kunst, dan van Grieksche literatuur.

De artist vertolkt de natuur. Men leert de natuur liefhebben door schilderijen. Niets is den artist onverschillig, niets is beneden zijn aandacht. Als hij slechts groot genoeg is, zal hij elk onderwerp, dat hij aanraakt, verheffen. Wie ziet of hoort het woord Albatros, zonder aan den „Ancient Mariner" *) te denken?

Niets blijft van een natie over dan haar poëzie, haar schilder-, haar beeldhouwkunst, haar bouwwerken.

Ge wilt leeren schilderen; welnu, we willen nu eens niet aan kleur denken. Leer, vóór kleur, eerst de manier van schilderen en dat gaat niet door te peuteren. Ga

i) Gedicht van Coleridge.

Sluiten