Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de derde plaats voeren wij een groot deel van de waren uit, die wij uit onze Oost hebben gehaald. Nergens wordt meer koffie in den handel gebracht dan te Amsterdam. En jaarlijks voert ons land voor 22 millioen gulden rijst uit!

Eindelijk zijn er ontzaglijk veel artikelen, die men invoert, om ze hier te verwerken en dan later aan buitenlanders weer te verkoopen, b.v. ijzer, katoen en hout.

Den meesten handel drijven wij met Duitschland, Engeland , België, Rusland, onze Oost en Amerika.

31. IN- EN UITVOER.

1. Welke landen zijn de groote koren- en petroleumleveranciers van Europa? 2. Welke artikelen voert Riga vooral uit? 3. Waarvoor is Odessa meer een uitvoerhaven ? 4. Welke stad is een groote uitvoer haven in Noord-Amerika? 5- Welke Duitsche Oostzeehavens voeren koren en meel uit ?

6. Welke Nederlandsche plaatsen voeren veel hout in? 7. Uit welke landen komt dat hout voornamelijk ?

8. Uit welke landen krijgen we veel ijzer en steenkool? 9. Van welke zijrivier van den Rijn komt de Duitsche steenkool vooral ?

10, Welk land levert veel vlas en hennep ? 11. Welke stad is een uitvoerhaven van visch? 12. Welke stad is de voornaamste wijnhaven der aarde?

13. Welke Oostindische eilanden voeren koffie uit? 14. Van welke eilanden halen wij tin? 15. Welk eiland levert ons kruidnagelen? 16. Welke eilanden verschaffen ons muskaatnoten en foelie? 17. Welke Oostindische producten voeren wij bovendien in?

18. Naar welke Engelsche steden voert ons land veel uit ? 19. Welke artikelen leveren wij aan andere landen?

20. Met welke landen drijft Nederland den meesten handel?

Sluiten