is toegevoegd aan je favorieten.

Over anaëropolarimetrie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer doorzichtig zijn en voor zooverre een waarneming nog mogelijk is, een groote fout in de uitkomst geven.

Wat de grootte dezer fout betreft, leert de berekening het volgende: stel, dat men bij een bepaling van het soortelijk draaiingsvermogen van mono- natrium wijnsteenzuur aethyl 10 c.M:!. van een alcoholische oplossing dezer stof gebruikt en dat hierin 1 m.gr. water is, dan kan dit water 0,012 gr. mono-natrium wijnsteenzuur aethyl (linksdraaiend) omzetten in wijnsteenzuur natrium-aethyl (rechtsdraaiend). Deze omzetting heeft ten gevolge, dat bij gebruik van een buis van 2 d.m. lengte, de draaiingshoek met 0,12" verminderd wordt, d. i. bij concentraties van 1 — 40'% een fout van 3,5 — 0,5"/o in het soortelijk draaiingsvermogen.

Wegens dezen zoo grooten invloed van betrekkelijk weinig water, is het duidelijk, dat ook de bereiding dezer stoffen voor mijn doel met grooter zorgvuldigheid moet geschieden, dan tot hiertoe geschied is, ten einde het opnemen van water gedurende de bereiding te beletten. De stoffen toch, die hiertoe in bepaalde hoeveelheden bij elkaar gebracht moeten worden, (zuivere alcohol, wijnsteenzuur aethyl en natrium of kalium), zijn alle zeer hygroscopisch.