is toegevoegd aan uw favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het lied van onzen arbeid.

Zotten, drukken, dat is zoo de taak,

Die geschiedt in IMMIG's zaak.

Iedren dag doet men dat werk met vreugd.

Zoodat iedereen zich aldoor roeit verheugd:

Leerling, knecht en ook patroon.

Ieder vindt zoo 't leven schoon.

Binden, snijden, zetten aan 't machine.

Al dat werk moet hier gescliiên.

Heel wat schoons ziet door onz' arbeid 't licht;

Zeer veel moeilijk werk wordt zoo door ons verricht;

Menig boek in schoonen band

Zendt de Firma door het land.

Calqueer-, lichtdruk-, dik en dun papier,

Maken w' in veel soorten hier.

Eenig is zoo 'n zaak in 't gansche land;

Niemand heeft dit alles zoo steeds bij de hand.

Ja, zelfs negatief incluis,

Maken wij in IMMIG's huis.

Ook den lichtdruk boven op het dak

Doet men steeds met groot gemak.

't Zonnetje verricht daar vaak zijn plicht;

Schijnt het niet, dan helpt ons het electrisch licht.

Blauwdruk, zwartdmk, Immigsdruk,

Geeft de zaak steeds meer geluk.

d' Chromo-litho van 't Gedempte Slaak,

Maakt ook deel uit van de zaak.

Daar maakt men op steen, of zink, of glas 't Schoonste, dat er immer op de wereld was;

En zoo brengt ook deze tak,

IMMIG's zaak zeer veel gemak.

Vroolijk zijn wij allen hier te zaftm,

Om, ter eer van IMMIG's naam,

Luid te juichen op dit blijde feest.

Dat de Zaak reeds zooveel jaar er is geweest.

Met den wensch, dat zij nog lang

Veler menschen gunst ontvang.