is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat wat betreft opvoedende en disciplinaire deugdelijkheid, er met reden en recht als bewezen mag geacht worden, dat het nieuwe leerplan nog bovendien het groote en gewichtige voordeel heeft, dat het den student dadelijk voorbereidt voor de oplossing der vraagstukken in het dagelijksch leven, die hij, na het verlaten der universiteit, op te lossen zal hebben.

Toch werd de natuurlijke ontwikkeling van deze nieuwe krachten in ons opvoedingssysteem zeer bemoeilijkt door een stand van zaken in onze instellingen, die opzienwekkend is. De wanverhouding tusschen de hoeveelheid kracht, die toegepast werd en de geringe hoeveelheid verkregen resultaat, geeft ernstige reden tot overdenking. Hoe is die toestand, die ons over de geringe mate van resultaat verbaasd doet staan ? Waarom staat dat resultaat zoo ver achter bij onze verwachtingen?

Om den koers te bepalen, waarin wij te sturen zullen hebben, zullen wij trachten een onzijdigen blik te werpen op den toestand onzer opvoeding in 't algemeen en op de richting waarin wij ons bewegen.

Er is veel en terecht gesproken over de prachtige vlucht die onze wetenschappelijke studie genomen heeft en van de hoogere bekwaamheid, dientengevolge in de laatste tientallen jaren aan onze Amerikaansche universiteiten verkregen. Maar wat blijft er van deze beweging, als zij getoetst wordt aan de verhoudingen van de universiteit met het publiek vooral wat betreft de verschillende beroepen? Hoe groot de verbetering in wetenschappelijke kennis, hoe groot de nieuwe grondslagen en bekwaamheden ook zijn, men zou aan de feiten te kort doen, niet te willen erkennen dat dit vergroot raderstelsel der

Handelsgebied. 11