is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Viii. upvoeaKunae en unuerwjja.

<500 Allebé, (G. A. N.) De ontwikkeling van het kind naar lichaam en geest. Amsterdam. 1887.

Ci i| Bert. {Paul), L'anne'e préparatoire d'Enseignement Scientifique. Paris, 1900.

s La première anne'e d'Enseignement Scientifique.

Paris, 1900.

<;<):( Calcar (Elke van), Onze ontwikkeling of de macht der eerste indrukken. Amsterdam, 1861.

(i(j4 Fröbels Methode tot Natuurlijke en Harmonische Ontwikkeling van Lichaam en Geest. 's-Gravenhage, 1898.

005 Graaf (Mr. A. de), Opvoeding van Gevangenen. Amsterdam.

*<500 Hinse (//.) en J. Stamperus, 't Verteluurtje. Vertelselboek voor het huisgezin, de bewaarschool en de lagere school. Amsterdam, 1893.

607 Hugenholtz, (F. W. N.) Godsdienstige opvoeding. Amsterdam,

^ .880.

Ü)i8 Hugenholtz Jr. (P. H.), Zedelijke opvoeding. Een woord gesproken in „Ons Huis" op den praatavond van 22 Maart 1892.

«0,10 , Godsdienst en leven. Handleiding bij

het Godsdienstonderwijs. Amsterdam, 1901.

010 Lange (Br. tornelia de). De Hygiene der kinderkamer. Hengelo.

<511 Leopo/d (.ƒ. Spencer's „Opvoeding." Gron., 1887.

012 Leopold (M.), De opvoeding in huis en school. Gron., 1887.

013 Meiden (P. J. van der) en KI. de Fries Sm., Handenarbeid op de lagere school. Groningen^ 1890.

011 Multapatior, De Huishoudkunde, Amsterdam, 1875.

<515 Nijhoff (Prof. Br. G. C.). liet boek voor jonge moeders. 's-Gravenhage.

010 Oppel (Br. Karei), Het boek der ouders. Amsterdam, 1897.

c,17 O])voeding. (De alzijdige) Het Weeshuis te 1'revost te Campuis. Amsterdam, 1895.

<il 8 Sandherg (M. E. //.), Open brief aan moeders en aan allen die in kinderen belang stellen. Amersfoort, 1899.

<510 Stöll, (Helcne) Onze kleintjes, ( auseriën voor de grooten. Haarlem 1887.

*020 Fries (Jo. de), Zedekundige Schetsen en Omtrekken voor de Jeugd. Haarlem, 1898.

*021 Wittop Koning (Martine), Huishoudonderwijs.