is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelijk in Nederland het blonde, is in België het brunette type, hetwelk dit meisje vertegenwoordigt, overheerschend. Dit wordt o. a. gekenmerkt door de sterke pigmenteering van de borsttepels, de donkere kleur der oogen en van het haar.

Aan den hals komt de rechter tepelsleutel beenspier sterk uit, door de wending van het hoofd naar links.

De eenigszins magere hals evenals de teêre borsten, geven te kennen, dat de volkomen wasdom van dit lichaam nog niet is bereikt.

Spanje.

Onder de talrijke pliotograpbieön van vrouwen en meisjes, welke uit het noordon van Spanje voornamelijk uit Barcelona afkomstig zijn, trof ik naast eenige volkomen normaal

gebouwde gestalten een bijzondere, steeds weder¬

keeremie eigenaardige type Fis- "• aan, welke in zijne propor-

Meisje uit Barcelona. i* „ .1,.

J ties van de wetten eenigs-

zins afwijkt.

Een voorbeeld van dit type is een blijkbaar nog zeer jong meisje, dat proporties vertoont, zooals zij door Hay en Thomson