is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderhevig zijn dan jongens, zijn het juist de onvoldoende ademhaling en hartwerking die men steeds met alle kracht te bestrijden heeft.

De druk, dien maag en lever ondergaan, kunnen weelaanleiding geven tot digestie- en andere stoornissen in de buikorganen die evenmin bevorderlijk zijn voor een krachtige ontwikkeling van de toekomstige vrouw.

Wordt geen corset gedragen, maar eenige roksbanden stijf om het middel gesnoerd, zooals in de volksklasse nogal gebruikelijk is, dan heeft men dezelfde nadeelen.

Om al deze klippen te omzeilen, en toch de rokkenlast niet op te offeren, besloot men de rokken enz. niet om het middel vast te maken maar deze ergens anders aan op te hangen en koos men daartoe de schouders uit. Hoe goed de bedoeling ook was, feitelijk kwam men van den wal in de sloot, want dat een dusdanige druk op de schouders evenmin bevorderlijk kan zijn voor den groei van de borstkas en voor de luchtwisseling in de longtoppen, voelt men, ook zonder nadere verklaring. Het beste zal wel zijn, dat men niet aan één lichaamsdeel alles te dragen geeft, maar het gewicht van de kleeding verdeelt over verschillende punten en wel gedeeltelijk over de schouders, over het middel en over het bekkengedeelte.

Bij een groeiend individu houden wij dus bij de kleeding steeds voor oogen, dat de groei van de borstkas in geenendeele mag belemmerd worden en dat druk op de buikorganen eveneens moet vermeden worden.

Als de onderkleeding hygiënisch juist is, doet de vorm van de bovenkleeding er betrekkelijk weinig toe af en zal men daarin wel alle denkbare modes kunnen volgen:

Slepen aan de japonnen zijn natuurlijk niet aan te bevelen. Als men zich voorstelt hoeveel stof en ongerechtigheden daardoor telkens in beweging worden gebracht