is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 1. Tafelwijn. Goedkoope kunstwijn. Drank voor werklieden*

O vei het aitikel wijn zal in onze dagen het laatste woord niet gesproken worden. Ofschoon in ons vaderland nog niet vfn volksdrank gedaald, heeft het zü'n nut om • mt Handboek by dezen drank een wijle stil te staan, al is het algemeen bekend dat het grootste gedeelte, dat voor wijn gedronken wordt, van druiven niet afkomstig is.

lo■ De tafelwyn der omstreken van Parijs is scherp en zuur waaraan echter de smaak langzaam zich gewent. Men kan hem verbeteren door op een vat van ongeveer driehonderd flesschen één of twee flesschen cognac toetevoegen, en dan het vat herhaaldelijk eenige dagen in den kelder te rollen. Ook verkrygt dergelyke wijn-een veel beteren smaak, wanneer men bij het op fust brengen er eene hoeveelheid stroopsuiker aan toevoegt.

Men moet daarom echter nog niet gelooven dat alle zure wijnen onvervalscht zyn. Het bedrog weet dergelijke wijnen gemakkelijker dan fijne merken na te maken 2°. Kunstivijn kan men verkrygen als volgt:

1 Ned. kan bronwater of 1000 gram Brandewijn van ongeveer 59° *) 80

Zoethoutwortel 3 "

Houtasch 1 "

Gewone azyn 10 "

Lakmoes * 5 "

Kaneel. i "

A 77

Men doe 's avonds het kaneel in den brandewijn en late liet water met de lakmoes, de houtasch en den zoethoutwortel trekken. Het wordt alsdan blauw. Nu voegt m£n den brandewyn en den wynazyn bij dit afkooksel, en wanneer het binnen een uur met rood wordt, voegt men onder aanhoudend schudden zoo lang wynazyn, dropje voor dropje, er aan toe, totdat het donker roozenrood wordt. Men schudt de flesch weder herhaaldelijk om, en filtreert nu het vocht

Hn. '"i d - vo,gen(Je bladen de graden van den vochtmeter (") al-