is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wedstrijd gehouden, waarbij onder meer verspeeld werd een scratchprijs voor heeren, die door den lieer Boissevain van Hilversum in 48 gewonnen werd. Van de vele mededingenden was dit de eenige opgaaf van een ronde onder vijftig strokes; vergelijkt men daarbij de resultaten van latere championaat-wedstrijden, dan ziet men dat het spel in den lande aanmerkelijk is vooruit gegaan.

Het championaat voor Golf werd in 1898 ingesteld. Op een vergadering te Utrecht van de vier toen bestaande Golfclubs werd besloten om liet jaarlijks bij afwisseling op de vier banen te doen verspelen. Daaraan werd op gezamenlijke kosten een beker toegevoegd, die het eigendom zoude worden van hem, die tweemaal overwinnaar was geweest. Er werd besloten om telken jare te spelen. Medalplay geteld over 86 koles. Voor het eerst werd gespeeld te Clingendaal op 12 Juli 1898, met een tiental inschrijvingen. De jeugdige Vincent baron van Tuyll overwon en werd de eerste Golfchampion van Nederland. Mr. D. van Ewyck van Doorn was ruimer up. Doch reeds het volgende jaar moest baron van Tuyll den beker afstaan aan Jhr. Mr. Raymond Schuurbecque Boeye, die te Rosendael overwon; met eere had hij echter den beker verdedigd, daar hij slechts één stroke ten achter was bij den nieuwen champion voor 1899.

De drie beste scores waren de volgende:

R. Schuurbecque Boeye .... 44.47.53.48 = 192.

V. van Tuyll v. Serooskerken. 50.48.46.49 = 193.

D. van Ewyck 53.48.49.45 = 195.

Mr. Boeye heeft nu dit jaar te Doorn op eigen banen, de aanvallen op titel en beker móeten afslaan. Van ouds een van onze bekende tennisspelers heeft hij ondervindig en een aanleg voorliet spelen op wedstrijden waarop hij reeds menige overwinning behaalde. Hij speelt dan een zeer berekend spel, nimmer overhaast, maar hij zal ook bij eiken slag zijn aandacht er bij houden, laat nooit iets alleen aan het geluk over, woekerende met eiken kans, weet hij door groote oplettendheid telkens een stroke uit te winnen, en verzekert daardoor zijn succes, dat juist dikwijls

van enkele punten afhangt. Hij zou dus moeielijk te verslaan zijn geweest, tenzij hij toevallig had verkeerd in een toestand van out of form l). Een vreemde gewaar-

*) Het resultaat van den Championaatwedstrijd, gehouden te Doorn op 12 Juli 1900, is geweest:

\. Jhr. Mr. R. Schuurbecque Boeye 39.43.46.45 = 173.

3. S. b™ van Heemstra 54.50.45.48 = 197.

2. F. Brandt = 202.