is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkheden heb gesteund en verder geholpen, stel ik op zeer hoogen prijs.

Het meeste ben ik wellicht U verschuldigd, hooggeleerde van der Waals, hooggeschatte promotor. De indruk, dien Uwe colleges op mij gemaakt hebben, zoowel als de opwekkende invloed, die er van Uw persoon, ook in ander dan wetenschappelijk opzicht, uitging, is mij in de jaren, die ik njet meer onder Uwe directe leiding gewerkt heb, steeds bijgebleven. De vriendschappelijke wijze, waarop gij mij gedurende mijn studietijd hebt voortgeholpen, vormt eeno van de aangenaamste herinneringen uit dat deel van mijn leven.