is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK.

Het, meten van de verandering der verhouding van den weerstand hij andere metalen tot dien bij platina.

§ 1. Reeds voor het onderzoek van de weerstandsverandering van platina met de temperatuur ten einde gebiacht was, werd begonnen met het vergelijken van de weei standen van verschillende metaaldraden met dien \iin den standaardthermometer. De bedoeling was, om behalve die metalen, die gemakkelijk in een hoogen graad van zuiverheid te verkrijgen zijn, als goud, koper en zilver, ook eenige alliages te onderzoeken; vooral den invloed, die kleine verontreinigingen op den weerstand uitoefenen, 0111 dan daaruit de verandering, die absoluut zuivere metalen ondergaan, af te leiden. Van dit uitgebreide onderzoek heb ik echter slechts een klein gedeelte onder handen kunnen nemen, voor ik door mijn vei trek uit Leiden genoodzaakt was er een einde aan te maken. Slechts de metingen met den gouddraad hebben tot een eenigszins bruikbare uitkomst gevoerd.

Verder zijn er echter een menigte ervaringen opgedaan, die gewoonlijk het eerste en ondankbaarste ge-