is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangetoond en tevens pineen, zoodat het pineen zoowel 111 den wortel, als in den stengel en bladeren gevonden wordt.

Kn hiermede ben ik aan het eind van dit proefschrift

gekomen.

Gaan we in het kort de resultaten na, dan zijn de bestanddeelen, welke uit dewortelbastolie zijn afgezonderdPineen ('ineol Dipenteen Phellandreen Kamfer Eugenol Safrol

hoogstwaarschijnlijk Oaryophylleen i Borneol (waarschijnlijk)

y Kaneelaldehyde (twijfelachtig).

Zeker is dit onderzoek niet volledig en bij eene herhaling ervan zullen nieuwe stoffen kunnen afgezonderd worden, of zal over enkele twijfelachtige punten zekerheid verkregen worden, maar, zooals reeds gezegd is, hoop ik later met eene nieuwe hoeveelheid stof in de gelegenheid te zijn, enkele vraagteekens te doen verdwijnen.