is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eener roode kleur op enkele plekken van 't gezichtsveld kort vóór liet vast worden.

Daar echter Lehmanx bij zijn microscopische proeven geen temperatuurwaarnemingen verrichtte, kon hij niet constateeren. dat bij afkoelen de vaste phase sterk aan onderkoeling onderhevig is. Indien dus de overgang van modificatie 1 in II met eene roode kleur gepaard ging, dan zou deze laatste toch in metastabielen toestand verkeeren.

Mijns inziens moet echter aan deze kleurscliakeering geen chemische beteekenis worden toegekend. Het bestaan eener tweede vloeiend kristallijne modificatie bij het cholesterylpropionaat, blijkt dus uit de door mij gevonden feiten zeer problematisch te zijn.