is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen omtrent drijvende homogene parellelopipeda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kromme GUG,. SU=i— j ^ = 0,1835. Voorzoover

; > komt dus de stand voor in 't cylindervormige gebied, waarvan 't grondvlak is O C G U X O. Is ; dan is het

O <y

grondvlak O, C, G, U X O,. De stand is aangewezen door (ib). Zij is dus overal mogelijk behalve in de cylindervormige ruimte met G U G[ S G tot grondvlak.

22. Is aan bovengenoemde voorwaarde niet voldaan, dan zal de stand, waarbij b helt ten opzichte van de vloeistofspiegel cn 1 evenwijdig is aan het vloeistofniveau, kunnen optreden, mits voldaan is aan

2 (I — c) (4c— I) r* < I , als £ > ^

en dus aan

(6 c — 8 i-) r? < I , als £ > '.

I11 het c/;-vlak van den kubus zijn daartoe weer geteekend de krommen 2 (1 —s) (45-- 1) »r = 1 n.1. H L S, voorzoover

; > 1 en (6 s — 8 i-) vy — 1 n.1. H, Lj S voorzoover 1 < -.

1 8 5

De coordinaten van het punt L zijn 17 = J■ en c =

De stand, voor ï > 1 cn;< 1 samengenomen, komt dus 2 2

in het cylindervormige gebied voor, waarvan G U G[ H, L, SLMG het grondvlak is. De stand is aangewezen door (2b).

23. Resumé. Verklaring der grafische voorstelling.

In de eerste plaats dient opgemerkt te worden, dat de uitkomsten, verkregen in de voorafgaande § § 19, 20, 21 en 22 overeenkomen met die van Prof. KüRTEW'EG. (Zie Nieuw Archief voor Wiskunde, 2de Reeks, 8ste deel. 1907. blz. 13-16). Dit spreekt van zelf. We hebben hier alleen de onderstelling, dat een der ribben lang genoeg is om hiermee evenwijdig aan den vloeistofspiegel te drijven, laten vallen en hebben dus in het voorafgaande slechts toegevoegd de volledige