is toegevoegd aan je favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. P. Q. B.

50-jarig bestaan der Koninklijke Militaire Academie te Breda 24 Sept. 1878.

Beteekenende, dat ter eere van het halfeeuwfeest de medaille wordt aangeboden zoowel namens het Gemeentebestuur als de Bevolking van Breda.

Al hetgeen door ons is in geschrift gebracht en onderteekend.

( Volgen de handtekeningen.)

De dagbladen van 19 Augustus 1899 bevatten het bericht:

Uit de receptiezaal der Kon. Mil. Academie is ontvreemd de gouden medaille, door de gemeente aan die instelling aangeboden, bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan.

Een ingesteld onderzoek heeft tot heden tot niets geleid.

4.»4. Als voren.

Vz. In het veld:

hulde

aan de feestcommissie.

DE REÜNISTEN

aan

Omschrift: academie feesten te breda 1828 — 1878

Kz. Het gekroonde nederlandsche wapen met twee leeuwen als schildhouders, waaronder op een lint: jrc maintiendrai

Brons 40 m.M. Verz Teiji.er.

Bijdragen, 2e druk, n°. 552, waar vermeld staat, dat slechts 7 ex. in zilver bestaan.

In 1789 werden drie staatsartilleriescholen opgericht, te 's-Gravenvenhage, Zutfen en Breda, in 1795 een 4e te Groningen. Die te Zutfen was meer bepaald voor de genie, later werden ook kadets voor infanterie en kavalerie toegelaten In 1805 werden deze scholen opgeheven en vervangen door de algemeene praktische en theoretische school te Amersfoort, bestemd voor de opleiding van artillerie, genie en waterstaatsofficieren, in 1806 voor de infanterie en kavalerie door de Koninklijke Militaire Kadettenschool te Hondsholredijk, welke beide in 1S09 vereenigd werden tot de Koninklijke Militaire School te 's-Gravenhage, die reeds in 1810, tengevolge der inlijving bij