is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhitting onder afsluiting der lucht, zooals dat niet de steenkolen geschiedt voor de gasbereiding. Hierbij gaat ook de stikstof deisteenkolen over in ammoniak, dat door het gaswater wordt opgelost. Dit water wordt met kalk vermengd en verwarmd: het ammoniakgas ontwijkt en wordt opgevangen in zoutzuur of zwavelzuur:

NH3 + HCI = XH,C1 ammoniumchloride of salmiak. - NH;, -r H,SO, - r (NH,)2S04 amm. sulfaat.

U111 hieruit liet ammoniakgas te bereiden worden deze zouten met een sterke basis behandeld, immers een sterke basis maakt een zwakke basis vrij uit de zouten. Voor deze basis kan men gebruiken kalk of kaliumhydroxyde:

2 NH,C1 + Ca(OH)., — 2 XH.OH + CaCl,

NH4Cl + KOH = NH,< )H r KC1 en verder NH4OH XH, + H,0.

< 'm ammoniakgas te drogen moet men liet leiden over stukjes bijtende potaseh ol ongebluschte kalk. want in chloorcalcium wordt het geabsorbeeul en met zwavelzuur verbindt het zich tot ammoniumsulfaat.

Ammoniak is een kleurloos j;as met prikkelenden reuk. De oplossing 111 water heet ammonia liquida, geest van salmiak of vliegop.

i'aar ammoniak zoo goed oplost m water, moet men het boven kwik opvangen of in een omgekeerde flesch, daar ammoniakgas lichter is dan lucht. Houdt men zulk een niet XH. gevulde flesch met don mond onder water, dan dringt liet water niet kracht naar binnen, alsof <le flesch luchtledig ware.

Ammoniakgas wordt ook gebruikt om kunstmatig ijs te maken. Laten wij toch vloeibaar gemaakte XH.-gas snel verdampen, dan wordt een groote hoeveelheid warmte aan de omgeving onttrokken.

De voornaamste eigenschap van liet ammoniak is, dat het zich direkt niet zuren tot een zout verbindt:

2 XH.. + II,SO, - (XH|),SO,.

De groep XH,, ammonium, vervangt een éénwaardig metaal.

I11 water opgelost stelt men zich voor

XH;tH,<) NH,OH ammoiiiumhydroxyde. Deze oplossing reageert alkalisch.