is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Utrechtschen genealoog Arnoldus Bucholius (1565— 1643) voerde het hierboven bedoelde Utrechtsche geslacht van Resant óók dit wapen, zoodat met het geslacht van Rozande van de wapenkaart, bedoeld wordt het geslacht van Otto van Resant.

Herhaald wordt overigens nog slechts, dat een genealogie van deze familie hier achterwege blijft, omdat zij, zooals tot dusverre bleek, niet samenhangt met het Tielsche geslacht Wijnants van Resant.

Zie over het wapen ten'slotte nog: J. B. Rietstap, Armorial général etc. in voce: Resand, Rozande en Wijnaendts.

Deze geheele hier volgende genealogie, is uitsluitend en door eigen onderzoek opgesteld uit archiefstukken. Alle in de nooten aangehaalde acten bevinden zich in copie in het bezit van steller dezes; zoo ook afschriften of uittreksels van alle in de registers van Tiet, Zandwijk, Zoeten etc. aanwezige acten, welke op het geslacht betrekking hebben.

Deze verzameling loopt o. a. voor Tiel van 1431—1780, voor Zandwijk van 1549—1750, voor Zoelen van 1 559-— 1665, voor Avezaat van 1659—1720, enz. enz.

Een hoogst belangrijke bron vormt voorts het in 1585 tot '87 voor het Hof van Gelderland gevoerde proces tusschen drie leden der toenmalige familie ; over dit proces, met zijn bijlagen en memoriën een lijvige bundel, zie men voornamelijk het medegedeelde bij Hendrik Janszoon Wijnants van Resant, alsmede Bijlagen I, K en L hierachter. Overigens mag verwegen werden naar de Opgave van Bronnen, waaruit de Genealogie thans is opgesteld.

Bij aandachtige lezing zal weder duidelijk worden, dat dejkennis van de geschiedenis der stad van inwoning\an eenig geslacht, wel vereischt wordt, om te komen tot een