is toegevoegd aan je favorieten.

Stormvloeden!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOORBRAAK N.-STATENZÏJL.

Wien heugt alhier niet den vreeselijken stormvloed van het jaar 1877 ; dien akeligen nacht van 30 op 31 Januari. Reiderpolder B, waarmee in 1874 met de bedijking begonnen, was nauwelijks afgewerkt, en was de Duitsche regeering in 1876, nadat de Hollandsche bedijking voltooid was, begonnen met de inpoldering van den tegenwoordigen kanaalpolder. Vele polderwerkers, Brabanders, Hollanders en Zeeuwen waren hier gebleven om bij het leggen van dien dijk hun brood te verdienen en hadden hunne woningen, strooien keeten, bij de dijken opgeslagen, zoowel aan Hollandsche als aan Duitsche zijde.

De wind die den 29sten, des Zondags, sterk uit het Zuidwesten blies, sloeg 's Maandags naar 't N. W. uit, ging tegen den avond van den 30sten tot een orkaan over en werd de Dollard gelijk een briesende leeuw.

Het werkvolk, meermalen zoo'n werk te hebben voltooid aan de zeekust, kende den dollen aard van den Dollard niet en zag volstrekt niet in wat hen te wachten stond. Ze vluchtten dan ook niet, voor het water reeds over de dijken sloeg. Tegen 11 uur 's avonds kon de sluis het zeewater niet meer trotseeren en had de sluiswachter, die pas veertien dagen de nieuwe sluiswachterswoning had betrokken, met nog 16 personen de wijk genomen in liet peilhuisje^