Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament, ziedaar het drievoudig doel, dat de leden van het Instituut der Eeuwigdurende Aanbidding zullen beoogen. Zij zijn geroepen tot de hoogste volmaaktheid, Jezus Christus van nabij te volgen, te leven van Zijn Leven. Zij zullen het werkzaam met het beschouwend leven vereenigen. Indien de Communauteit talrijk genoeg is, zal het H. Sacrament heel den dag ter Aanbidding zijn uitgesteld. Wat aan licht, kracht en liefde wordt geput in de oefeningen van het inwendig leven, zal worden toegepast op de uitwendige werken van barmhartigheid. Het lievelingswerk der religieuzen zal zijn de\ ereeniging der Eeuwigdurende Aanbidding en het Liefdewerk der arme kerken. Men zal daarenboven kinderen voorbereiden tot de eerste H. Communie, en arme zieken tot het ontvangen der laatste H Sacramenten; ook het retraitewerk zal bijzonder ter harte worden genomen. Alles wat gedaan wordt ter eere van het H. Sacrament zal in de leden van het Instituut een krachtige medewerking vinden ; bij dit alles zullen zij zich echter zoo min mogelijk doen gelden. De dag zal verdeeld zijn in overweging, gebed, lezing, arbeid, gezamenlijken maaltijd en recreatie. Eén maal per jaar zal een groote retraite worden gehouden en twee maal een triduum ter voorbereiding voor de hernieuwing der geloften.

Sluiten