Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergiftigingen

van een algemeene nerveusiteit, die ook ziekten der hartzenuwen te voorschijn roept. Zelfs stoornissen in de maandelijksche bloedafscheiding kunnen hetzelfde gevolg hebben. (Meer hierover vindt men in: Geneeskundige Leekeboekjes, serie 2, no. i: „De ziekten der vrouwen"). Soms ziet men personen na hevige uitputtingstoestanden nerveus worden en ziekten der hartzenuwen krijgen. Zulke uitputtingstoestanden komen bijvoorbeeld voor na langdurige ziekte, als buiktyphus en longtering. Vrouwen worden niet zelden na langdurige of elkaar te snel opvolgende baringen zenuwziek. Ook dan als vrouwen hun kinderen te lang aan de borst voeden, worden zij dikwijls zenuwachtig. Langdurige etteringen, langdurige buikloop, veel voorkomende neusbloedingen, maar ook ieder ander bloed- en vochtverlies is in staat, de zenuwen en vooral de hartzenuwen ziek te doen worden.

Toen wij vroeger over den schadelijken invloed van zekere genotmiddelen gesproken hebben, moesten wij verschijnselen noemen, die streng genomen als vergiftigingen zijn op te vatten. Behalve deze, leiden ook tal van andere vergiftigingen tot zenuwachtigheid en de gevolgen daarvan voor het hart. Dit neemt men soms bij schilders waar, die veel met loodverf werken en zich daardoor een loodvergiftiging op den hals gehaald hebben. Ook bij langdurig gebruik van kwikzilver, jodium, broom of arsenicum kan het tot ziekten der hartzenuwen komen.

Werpen wij nu nog eens een terugblik op al die schadelijke oorzaken, die den grond voor het ziekworden der hartzenuwen kunnen leggen, dan is het

Sluiten