Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het te onderzoeken mengsel n.1. bevinden zich 6 cc. water en 10 cc. aether, zoodat 0.48 cc. aether in water zal oplossen, Bij den standaard bedraagt deze hoeveelheid 0.58 cc. De correctie wordt dus 0.8 %• een bij de nauwkeurigheid dezer methode te verwaarloozen grootheid,

Dat de zuurgraad der vloeistof binnen zekere grenzen geen invloed heeft op de sterkte der roode kleur der aetherische oplossing kan uit de volgende tabel besloten worden.

Aether

Fe. Rhod.kali Loog Zuur

Normaliteit

Aflezing

Gehalte

Berekend gehalte

c <3

CT w O

(v C/l '1

K" n 'n Q- rr n

n n zr 3 S.

kleur-

10 2 2 1.7 — alkal. loos

10 2.2 2 1.5 — 0.045 zuur 10 0.895 0.896 — 0.1

10 1.9 2 1.2 — 0.067 21 0.775 0.773 + 0.2

10 2 2 0.9 — 0.153 18 0.805 0.84 — 0.5

10 2 2 — —' 0.44 17 0.815 0.80 + 1.5

10 2 2 — 0.3 0.72 20 0.78 0.83 — 5

10 2 3 — 0.6 0.80 1 8 0.805 0.86 — 5.5

10 2 4 — 1 0.89 12 0,87 0.90 — 3

10 2 5 - 1.5 1 3 0.97 0.95 + 2

10 2 2 0.6 - 0.236 16 0.825 0.807 + 1.8

10 2 2 0.3 — 0.33 13 0.86 0.803 + 5.7

10 2 4 — 1 0.89 11 0.88 0.90 — 2

10 2 5 — 1.5 1 4 0.96 0.95 + 1

10 2 4 — 1 0.89 10 0.895 0.90 — 0.5

10 2 5 — 1.5 1 6 0.94 0.95 — 1

Daarbij moet men zorg dragen, dat het rhodaankali in overmaat aanwezig is, zoodat zijn sterkte de normaliteit van het sterke zuur, in casu het H2S04, overtreft. Daardoor wordt tevens bereikt, dat het evenwicht Fe(CNS)39 KCNS ,Z' Fe2(S04)3 zoover mogelijk in de eerste richting wordt verschoven.

Sluiten