Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet worden. In overeenstemming met HALDANE en BARCROFT kon ik hiervoor een waarde van 3.5 m.M. vaststellen.

De te berekenen waarde der O.-capaciteit is nu :

h + 3.5 H 273 100 ,

V X X 100 X —— X „ X voluum /o

10340 760 273 +T 99

in welke formule V = volume der lucht in rechter buis en fleschje; h == afgelezen hoogteverschil der waterniveau's in m.M.

H = barometerstand ; T = temperatuur.

Eenige cc. van het bloed, waarvan op de zoo juist beschreven wijze de O-capaciteit is bepaald, worden nu in een klein, steriel reageerbuisje gebracht, waarin zich eenige glasparels bevinden. Dit wordt met een precies passende gummikurk luchtdicht afgesloten, hetgeen door omhulling met paraffine wordt bevorderd, waarna men het bloed gedurende 4 uren in de broedstoof van 37° plaatst. Dat op deze wijze steriel gewerkt wordt, is mij gebleken, wanneer van tijd tot tijd culturen van het bloed werden aangelegd. Deze bleven steeds steriel.

Na afloop van het verblijf in de broedstoof wordt het reageerbuisje flink geschud, waarna zeer voorzichtig 1 cc. bloed onder den ammoniak in het fleschje wordt gepipetteerd. Men verhindert hierdoor contact met de lucht. Duidelijk blijkt dit uit de volgende proef van HALDANE en BARCROFT: geheel van zuurstof bevrijd bloed wordt onder den ammoniak gebracht, het fleschje aan het toestel bevestigd en de kranen gesloten; de waterniveau's blijven nu beiderzijds gelijk ; er diffundeert dus geen zuurstof door den ammoniak.

Wanneer het bloed in de fleschjes is gebracht, worden deze op de bekende wijze luchtdicht aan het toestel bevestigd. Zoodra de temperatuur constant is geworden, sluit men

9

Sluiten