is toegevoegd aan je favorieten.

Geïllustreerde wandelgids voor het dorp Nunspeet en omstreken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over, dan bereiken we door de weilanden heen in een oogenblik de Pol.

Misschien zijt ge een weinig bevreesd voor de koeien, die daar in de weide loopen te grazen, doch ik kan U geruststellen, die vrees is ongegrond. Mocht ge de zaak evenwel nog niet goed vertrouwen, dan gaan we rechts en weldra zijn we aan zee.

In welken tijd van den zomer men deze wandeling ook doet, ze is altijd prettig ; in Mei, als tal van bloemen den weg versieren, als het lentegroen nog niets van zijn frischheid heeft verloren en de hooilanden zich als een bloemtapeet aan ons oog vertoonen, of later, als ze gestoffeerd zijn met hooioppers en er een gezellige drukte heerscht van bontgekleede boerinnetjes en stevige boerenknapen, die het gemaaide gras moeten bewerken. Intusschen zijn we aan 't strand gekomen ; dijken heeft men hier niet; de kust is zoo hoog, dat zij in gewone omstandigheden het water tegenhoudt. Alleen als de Noordwester-storm zich verheft en het water met kracht naar dezen kant stuwt, gebeurt het, dat de zee de graslanden overstroomt en zelfs een enkele maal den bewoners der naburige hoeven de schrik om het hart slaat, als ze moeten vluchten voor den immer wassenden vloed.

Ge kunt U echter thans nauwelijks voorstellen, dat die zee soms zoo vijandig kan wezen, zóó rustig en kalm ligt ze daar ; de westenwind voert de golfjes met zachte deining naar de kust, waar ze breken tusschen de halmen van biezen en riet, die welig aan den oever groeien. De vischschuit, daar vóór u, wiegt kalm op de baren ; de visscher