is toegevoegd aan je favorieten.

Geïllustreerde wandelgids voor het dorp Nunspeet en omstreken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PANORAMA van de Belvedère in het Bosch van „De Veluwe".

Is U bij het einde van deze lectuur en op de vele wandelingen, die U in onze mooie omstreken hebt afgelegd, niet de lust bekropen U hier metterwoon te vestigen ?

Zeker is Uw antwoord bevestigend, waarom wij U aanraden U in verbinding te stellen met het Administratie-gebouw van »de Veluwe« (Zuiderzee-straatweg) of met het Bouwbureau »Arti« (Groote Weg). Beiden hebben een keur van terreinen en plans voor landhuizen en villa's te Uwer beschikking, die U worden aangeboden tegen zeer billijken prijs en gemakkelijke betalingsconditiën.