is toegevoegd aan je favorieten.

Kroniek der Nederlandsche letteren, 1917-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Langen tijd was het stadje in de handen der liberalen geweest, en 't gevolg was, dat 's morgens vroeg de vogels zongen en de hanen kraaiden en de smidshamer vroolijk over 't aambeeld klonk, de bakker lekkere broodjes bakte, en de Yperlingen lagen kleine vischjes op te trekken van tusschen de waterleliën uit het slapend vestingwater. De stadsschool brobbelde van de kinders; immers de kinderen der openbare ambtenaren mochten er gaan voor niet.

„Eenige jaren geleden had het scheepje gewenteld en met man en muis was de linkerbemanning stommeling verdronken; jubelend was de rechterzijde aan boord geklommen, ten koste van veel geloop, veel samenzwerens, veel schotschriftjes en plakkaten.

„En wat was nu het gevolg? De vogels zongen 's morgens vroeg, de smidshamer zong over 't aambeeld, de bakker bakte nu Katholieke broodjes, altijd voort lagen de Yperlingen langs de vestingwaters met hun angelroede over 't slapend lisch; maar er waren nu meer kinders in de vrije scholen en min bij de stadsschool."

Dan kwam de oorlog het aangename spel breken. En aangezien voorts de twee deeltjes over dezelfde maanden handelen als het oorlogsdagboek van Stijn Streuvels, gaat men vanzelf aan het vergelijken. Maar die vergelijking is allesbehalve in Streuvels' voordeel! Want waar deze laatste van heel den oorlog niet meer zag dan enkele uhlanen en niet meer hoorde dan wat kanongedreun in de verte, en dus, zou men zoo zeggen, alle gelegenheid had tot een hooge en ruime overschouwing, bleek hij (op een aantal mooi gevoelde momenten dan na) tot slechts een tamelijk kwajongensachtigen kijk op de onbedenkbare rampen, die België troffen, in staat.

Hoeveel rijper, hoeveel beter in evenwicht ook tusschen de impulsen van zijn gevoel en de inzich-