is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn Brugge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN BLANCA

OP HAREN HUWLIJKSDAG.

Laat aan uw venster vrij den nachtegaal nu kweêlen,

Als dra, verwacht, het herdersuurtje slaat;

Laat rozenadem u in kroon en lokken spelen.

O meisje, dat het Eden binnengaat!

De Lentefee brengt u die hulde, u boven velen,

En mede aan hem, die u ter zijde staat.

Ze droomt in geurenroes, die liefdevrucht zal telen, En juicht, dat u haar voorbeeld heeft gebaat.

Zij juicht om 't mild gevoel, dat u vereent, om 't streven, Waarbij g' aan volk en land uw hart ook hebt gegeven. Want al wat leven wekt wint steeds haar gunst.

Heil dan, gezegend paar! — Nu mag de zonne zinken; De blauwe nacht zal over u een star doen blinken. De star der liefde is ook de star der kunst.

2 Mei 1898.