is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleed bij de kachel sist, hoort zij voorloopig niet.

Zij denkt over haar dag. Zij vindt, dat zij toch een zoo heerlijk werk heeft. Zij neemt het fleschje met de eau-de-cologne uit den zak, en beziet het. Zij vindt, dat de menschen toch zoo erkentelijk jegens haar zijn. Tenminste sommige

Inmiddels heeft de boer op „Truitje's Hoeve" het goed. Hij zit met zijn kousvoeten op de warme plaatstoof, en eet brood met spek.

Het kind in de bedstede heeft met den avond hoogere koorts. Het ijlt: „Zuster!"

Dat brengt de boerin tot de ontdekking: „Als het buiten niet verandert, zal de liefdezuster morgen op haar tocht hierheen weer haar portie krijgen, baas".

„Of zij! Veel malscher spek dan van het vorigejaars-varken", spreekt de tevreden landman.