is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lende facetten den disch al luisterrijker maakte en hier-endaar nog wat verschikte aan de hulsttakjes, de kersroode bolletjes als 'n ondeugend kleur-kreetje tusschen het donkere, nijdige prikgroen en toen eindelijk den grooten schotel met kreeften — 'n exotisch bloemstuk gelijk — te pralen zette juist onder de lichtkroon, was er in haar aldoor 'n dankbare jubel om het slagen van den avond.

Ze kon, in kinderlijken trots op haar werk, maar niet besluiten de anderen aanstonds te laten komen, vond steeds nog iets te verbeteren, veranderde, keurde op 'n afstand, verschikte ... Tot papa binnen kwam met drie goud-gehalsde flesschen champagne onder z'n arm en in z'n hand. Verrast bleef hij in de deur-opening staan :

,,'tls keurig hoor, je heb er alle eer van, wijfie, 't Is 'n complete feestdisch !"

Ze keek naar hem op met zwijgend-lachenden mond, zag de innig-hartelijk uitdrukking van z'n oogen en o, heerlijk, de grauwe zorg weg uit z'n gezicht. En toen hij zich bukte om de flesschen, verheimelijkt achteraf, op den grond naast den dressoir te zetten, sloeg ze op-eens haar armen om z'n hals, gaf 'm fluks 'n stijven zoen ... Maar daarop, met 'n paar klapjes op z'n rug, zond ze hem weer gauw naar de woonkamer, waar ze, 'n oogenblik na hem, plechtstatig met lakei-strak gezicht kwam nooden : „Mag ik de dames en heeren aan tafel verzoeken ?"

„Sapperloot," lachte Meerhold, opstaande, wat stijfjes, „dat belooft wat." En met 'n buiging bood hij Suus z'n arm.

Maar Jacob spotte kleineerend : „Verbeeld je maar niks man. 'n Boterhammetje met kaas." Toch bood hij eveneens z'n arm aan z'n moeder. „Kom mama, wij achter het jonge paar."

Buiten paften reeds dof, als van vuurwerk, de eerste te vroege schoten, ergens ver weg en het speelwerk van de gang-klok begeleidde den kleinen stoet met Suus en Henri aan 't hoofd op den tocht naar de eetkamer, achter in het huis, met 'n tinkelend, oud wijsje.

Emmy, aan den arm van papa het allerachterst gebleven, zag de twee paren binnen gaan, daarna Laurens en ze verwachtte, hoopte kreten van verheugde verwondering te