is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit hun leven was weggevallen, maar lang waren ze nimmer onder den indruk ... hun leven was nog te vol toekomst-beloften. Het gebeurde zelfs, dat ze 's middags aan tafel opgewekt zaten te praten en lachen moesten — opgewekter dan de dagen te voren, wijl nu de spanning verdwenen was — en ze dan plots beschaamd zwegen, denkend aan grootvader, die, gekist, eenzaam lag in de holle, kille logeerkamer, waar de zon nooit kwam.

En Herman Leyter, hoezeer hij zich over de zelfbekentenis schaamde, voelde zich opgelucht. Het was 'n groote zorg minder en zooals vader den laatsten tijd had getobd, was het eigenlijk maar 'n zegen, dat hij uit z'n lijden was. Nu was ook hij tegelijk verlost van z'n misschien wel wat belachelijk, maar niettemin vaak kwellend gewetensbezwaar over het geld, dat hij zich toegeëigend had, lang voor hij er recht op kreeg.... Die geschiedenis behoorde met-een tot het verledene, goddank.

Maar vreemd, nu hij het kapitaaltje van z'n schoonvader in z'n bezit kreeg — de nalatenschap viel mee, er ging maar 'n betrekkelijk klein bedrag af voor legaten — veroorzaakte het hem bijwijle hartzeer, wanneer hij bedacht, dat hij dit zoo gemakkelijk verworven kapitaal geheel in z n zaken moest steken. Hij kon zich dan wel ernstig afvragen, of hij niet verstandiger zou gedaan hebben met dit vermogentje, gevoegd bij het overgeblevene van eigen fortuin, kalm te gaan rentenieren op 'n buitentje in Rijswijk of in Voorburg, waar je goedkoop leven kon... Doch hij voelde onder al dit geredeneer toch wel heel goed, dat zoo'n rustig, werkeloos bestaan op den duur niets voor hem wezen zou en tenslotte verwierp hij als laffen, energieloozen onzin dergelijk gepieker ... Moest-ie niet dankbaar zijn, dat hij met dit geld in staat was z'n ideeën in daden om te zetten, wat drommel-nog-toe ?

De dagen vóór de begrafenis hadden 'n vreemde, korte stagnatie gegeven in het beslommeringsvolle leven van het gezin Leyter; maar nu grootvader rustte in het eenvoudige familie-graf der Menckes bij z'n vrouw en de vóór hem gestorven kinderen, de broeder vertrokken en de