is toegevoegd aan je favorieten.

De Minang Kabausche nagari

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog niet gezeten is, mag men niet beginnen te eten. B.

Nagari Lasi, loehak Agam Namen der soekoe's. Namen der kampoeDg's (territoriale indeeling).

ï. Djamba5 (6 paroei5 6 p. andiko)

II Si Koembang (7 paroei5 7 p, andiko.)

1 Djamba4 di laboeah

2 Dj. di tangah, 3 Dj. di darè*

4 Dj. di kapalo koto, 5 Dj. di ikoea koto 6 Dj. di paoeah.

1 Si Koembang djantan, 2 Si K. djandjang kasie% 8 Si K. di tangah, 4 Si K. batino, 5 Si K. pandatas gadang, 6 Si K. kapalo koto, 7 S. K. Aroeboeh.

III Goetji (8 paroei5 8 p. andiko)

1 Goetji tangah, 2 G. di atèh

3 G. di ilie, 4 G. di batoe badjolang 5 G. di pakan, 6 G. di SoebaraDg

7 G. di tabieng, 8 G. di koeboe gadang.

IV Koto (15 paroei5 15 p. andiko)

1 Koto di Balai, 2 K. nan lawèh (tezamen sambïla» boealt (paroei'") gadang) 3 Koto di batoe (2 boeah gadang), 4 Koto Salajan (4 boeah gadang)

V Tandjoeang

(2 paroei5 2 p. andiko)

1 Tandjoeang di paoeah

2 Tandjoeang di tangah

VI Salajan

(1 p. andiko) één huis.

Aanteekeningen.

a. wat in rubriek A kampoeang was, is hier soekoa

b. in elke soekoe komen het in de eerste kolom genoemde aantal panghoeloe's andiko voor, ieder staande; over een boeah (paroe?) gadang; alle deze p. andiko*!

*) zjj heeten ooi wel: de indoea> de panghoeloe nan xahtndae.