is toegevoegd aan uw favorieten.

Vragen en jaartallen bij Van Rijsen's vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieden? — 38. Waarop peinsde de Witt? — 34. Welke gevolgen kon dit hebben? — 35. Waartoe besloot Holland nuf

— 36. Hoe slaagde De Witt? — 37. Waartoe diende de Triple-Alliantie? — 38. Welke uitwerking had zij?

§ 27.

1. Waarop had Lodewijk XIV het nu gemunt? — 2. Hoe werd de Triple-Alliantie ontbonden? — 3. Wat geschiedde in 1672? — 4. Hoe trok Lodewijk ons land binnen?

— 5. Welk legertje hadden wij? — 6. Hoe kon Lodewijk zonder élag of stoot in 't hart des lands komen? — 7. Wat dreigde aan de oost- en westzijde? — 8. Wat gebeurde nu in het land? — 9. Hoe werd Willem stadhouder? — 10. Wat deden De Witt en zijne vijanden?.— 11. Waarom was Cornelis De Witt gevangen genomen? — 12. Hoe doorstond hij de martelingen? — 13. Hoe werden de beide broeders vermooid? 14. Wat was Jan de Witt? — lo. Hoe groot was zijne bekwaamheid.' — 16. Hoe nam de oorlog een gunstiger wending? — 17. Welke voordeelen behaalden wij ? — 18. Wat liep ongelukkig af voor Luxembourg? — 19. In welk geval zou hij in onze handen gevallen zijn? — 20. Wat geschiedde in 1673.' 21. Wat in 1674? — 22. Hoe werd de oorlog nog voortgezet? — 23. Wie was de Ruijter? — 24. Hoe toonde hij zijne bekwaamheid? — 25. Hoe was zijne gezindheid ?

$ 28.

1. Wat was het streven van Lodewijk XIV? — 2. Waarnaar trachtte hij tevens? — 3. Wat had Hendrik IV bewerkt: 4. Wanneer werd dit Ldict opgeheven? —