Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

befaamd en in groote minachting was, lag in een schilderachtige landstreek van Galilea en werd de Bloem van Galilea genoemd. De ruwe zeden der inwoners waren in schrille tegenstelling met de liefelijke omgeving. Tegen de kalkrotsige berghelling, waarop het stadje gebouwd is, bevinden zich veel grotten. Men bouwde de huisjes veelal tegenover een dezer grotten, zoodat het huisje met de achterliggende grot één woonhuis was. :) Een dergelijk huisje diende tot woning der H. Familie. Als wij dit huisje binnentreden, zien wij niets, dat ons van weelde spreekt, maar alles is even eenvoudig en nederig. Wij staan immers in de woning van een werkman, die door dagelijkschen arbeid zijn dagelijksch brood verdienen moet2).

Na zijn terugkomst uit Egypte woonde Christus te Nazareth in de nederige woning van Jozef en Maria. Deze woning was het geboortehuis van Maria, deze woning was de plaats, waar het Woord is vleesch geworden, om onder ons te komen wonen. Deze woning was een eenvoudig huisje met slechts twee vertrekken. Hij, wiens Majesteit hemel en aarde vervult, wilde als mensch in een enge grot geboren worden, in een werkmanshuisje zijn verborgen leven doorbrengen.

1) Vigouroux, Dict. de la Bible, v. Nazareth. 2) Te Lorette, in Italië, is het heilig huisje van Nazareth (Santa Casa) in hooge vereering. Sinds eeuwen stroomen duizenden pelgrims naar de basiliek der Santa Casa en verkrijgen er ontelbare gunsten (Bened. XIV; De festis, 1. 2, cap. 16, N. 2). Door een indult van den 29" November 1632 werd het feest der Overbrenging van het huis van Lorette toegestaan, dat, zonder algemeen te zijn, in het kalendarium van veel kerken is opgenomen. Innocentius XII heeft voor de kerkprovincie van Picena een eigen H. Mis met Officie voorgeschreven (Brev. Rom. Pars hiem. pro. aliq. locis, 10 Dec.). Volgens een oude overlevering werd het huisje van Nazareth in den nacht van 9 10 Mei, 1291, door de Engelen overgedragen van Nazareth naar Dalmatië. Den 10n December 1294 werd het overgebracht naar de Mark Ancona in Italië en neergezet in het woud der godvruchtige dame Laureta. Tien maanden later werd het door de Engelen overgebracht naar de plaats, waar het thans vereerd wordt. Over de Santa Casa welfde zich de wereldberoemde basiliek, onder wier schaduw de stad Lorette gebouwd werd. Is dit verhaal der overbrenging van het huisje van Nazareth legende of historie? De

Kerk deed tot hiertoe geen beslissende uitspraak en de geleerden bleven er over in twistgeding. Zie De Katholiek, Deel 122, bl, 28.

Sluiten