is toegevoegd aan uw favorieten.

Evangelie en zekerheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegaan, maar nu wil hijzelf, na nauwgezet onderzoek, ook dit wondere verhaal te boek stellen.

Wel blijkt het, hoe God de Heere hier het willen en het werken gewrocht heeft naar Zijn welbehagen.

Lukas denkt er bij aan Theophilus, zijn vriend; de Heere aan Zijn duurgekochte gemeente, die ook door dit Evangelie zal worden opgebouwd en gesterkt in haar allerheiligst geloof. En het is een van die wonderen in het ontstaan en de samenbrenging der H. Schrift, dat dit werk van Lukas, aanvankelijk slechts voor één persoon bestemd en dat zoo licht op duizenderlei wijze verloren had kunnen raken, ons ongedeerd in handen gekomen is.

Het was Lukas' doel Theophilus en zoovele Christenen, als met en na hem dit geschrift zouden lezen, de zekerheid te doen kennen van de dingen, waarvan zij onderwezen waren.

Evangelie en zekerheid zijn dus voor dezen schrijver geen begrippen, die elkander uitsluiten, maar die elkander dekken en dat ten volle.

Wij willen daarop thans ook onze aandacht richten en die zekerheid beschouwen:

In haar hooge noodzakelijkheid,

haar eigenlijk karakter,

haar onoverwinnelijke kracht,

haar rijke vertroosting.

I. De zekerheid of onzekerheid van het Evangelie is voor den Christen voorwaar geen onverschillige zaak.

3) Vs. 1 en 3.