is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis des vaderlands, voor de scholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaken te herstellen; terwijl maximiliaan de Hoekschen in Holland vervolgde en brederode binnen Rotterdam benaauwde, dat zich overgaf (1489). Het was voor Hertog albrecht bewaard, in Noordholland het Kaas- en Broodvolk, door gebrek aan het muiten geslagen, te ontwapenen; ook de Hoeksche en Kabeljaauwsche woelingen te eindigen (1492). Maximiliaan, den Keizerlijken troon beklimmende, liet aan zijn' zoon Hertog filips het bewind der Nederlanden (1494).

Werd maximiliaan overal als voogd van zijn' zoon filips erkend?

Waardoor heeft jan van schaffelaar zich beroemd gemaakt?

W;it is de toepassing? — Wie werden door maximiliaan bedwongen? — Wie onderworpen? — Wat weervoer hem te Brugge? — Wat deed Keizer fredrik ? — Wie herstelde de zaken?

Wat gaf maximiliaan in Holland werk? — Welk volk werd in Noordholland door Hertog albrecht ontwapend? — Aan welke

woelingen maakte hij een einde? — Wat deed maximiliaan, Keizer geworden?

DRIE EN TWINTIGSTE LES.

Hertog filips n, bijgenaamd de Schoone, schonk den Hollanders bepaalde voorregten, maar vernietigde het groot-Privilegie van vrouw maria. Hij bevorderde den handel en de visscherij, door een Handelsverdrag, met Engeland gesloten (1496). Gelderland,waar kaeel, adolf's zoon, zich gevestigd had, ten koste der Oostenrijkschen, gaf veel te doen. Het kwam telkens tot een bestand, weldra verbroken. De Eriezen kregen Hertog albrecht van Saksen tot Erfstadhouder en Potestaat (1498). Tegen at.brecht's zoon, henrik,

ü