is toegevoegd aan uw favorieten.

Nouvelle lanterne magique. Of Nieuwe toverlantaern [...] vertoonende [...] de wonderlyke zaaken die in deezen beklaaglyken tyd voorvallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PlOUVELLE

LAN1ERNE MAG IQ VE. o F NIe uwe

TOVERLANTAERN,

0 Joo Mooi! Fraai Curieus!

VERTOONEND E

zeer duidelyk

WONDËRLYKE ZAAKEN

DIE IN DEEzEN

BEKLAAGLYKEN TYD

Voorvallen

Een STUKJE VAN ZEER VEEL GEWICHT EN IN EEN COxMlQUE SMAAKT

H # t JUNI M D C C L X XX V I 1

KV!

220/

Bzt

EERSTE FERTONltiQ;

De Prys is 4. Stuivers*