Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 79 >

„ Vervolgens eenige redenen opgeevende tegen fiet ,, doen der Belofte, zonder Declaratoir, prout jeicet,

zegt bij onder anderen: „ ot' zal men , üe Belofte ,, „ doende, die ma.ir ftil bij zich zeiven expliccercni

,, bet céne zoo verhiaaren, her andere aus b paa„ len, bij het ééne war bijvoegen, elders wat afj, ,, laaten, tn alles doen onder vtrzweegene reftric» ,, „ tién, en onuitgeatukte conditiën? Uit is geheel

„ Itnjdig me! bet oogmerk van eene Belofte — ,, „ met eerlijke, oprechtheid — roet maatfcbappelijke „ ,. braafheid: en zou ons, in weerwil onzer jefer,, ,, vtn. n,ft minder fchuldig deen vinden, in cas „ ,, van O ertreeding bij den Richter , en nog veel „ „ aiindet onfehukiig bij eene zuivere en niet misleide s, „ cn<\leientie.

„ ., Moet men dan volflrekt de Belofte weigeren? „ „ D«».

., „ t. Dit flrijdr tegen de aangewezen Chriften- en „ ,, Burger- pligten, en het fociale recht.

„ „ 5. Nooir moet hoofdigheid ons terug houden,

„ om te doen alles , wat men , behoudens eene 5, ,, goede confcientie en eerlijkheid doen kan.

„ ., 3. Elk zondigt tegen zijne verpligting aan

„ zijne familie en betrekkingen , die cnverfchillig „ ,, is omtrent de behoudenis van het ampr en de be„ „ trekking, waar in hem Gods Voorzienigheid ge„ „ plaatst heeft.

„ 4. Vooral zou men zich blootflellen aan zwaare, ,, ,. en ("zo men een eerlijk man is) ongemeriteerde

„ fufpicen.

„ ,. Wat eerlijk man, al was het de grootfte voor„ ,, ftan.ier van het voorig bewind, fchrikt niet voor „ „ opioerige beweegingen, burgerkrijg, flocrnisfan

„ der pufeKefae rust, aanrsnmng van perfoonen en ,, „ goederen , dagelijkfchen opffand tegen de Wetten,

„ régeerfngloosheid^ overheerfchir.g en geweld, en ,, „ alle die euvelen, welke hij zou fchijnen te begte-

„ ren. of daar ue te willen medf werken, iudien ,, „ hii de Bek fte weigerde , en teene verzeekering „ „ van zijn ftil gedraf geeven wilde?

„ „ 5. 'Er M4j! dan ali-1 n over de belofte te doen, „ ,, onder zeirete h<paalit;gen en reftrictien, welke ,, „ men bij het aoen ronüelijk opgeeft. Dan — ook

» s» dit

Sluiten