Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

jFïFet onderwerp van het volgend Stukje hieid reeds voor eenige jaaren in Duitschland en Frankryk de aandagc van elk een beczig en week- en dagbladen waaren daar meede opgevuld»

Bij fommige ontmoette hetzelve de uitbundigfte loftuitingen, als de belangrijkfte ontdekking, bij andere wierd het als voor het gochelfpel van een on* weetend kwakzalver uitgekreeten.

De Heer Mesmer, de uitvinder van het Dierlijk Magnecismus is een Duitsch Geneeskundige; het, eerst waar door hij zich bekend maakte, was eene door hem uitgegeeve verhandeling over den invloed der Sterren op het menschlijk lighaam, te Weenert gedrukt in 1766, en aldaar door hemj openlijk verdeedigd.

In het jaar 1774 wierd het gebruik der magnrec in de geneeskunde door de Duitfche Geestlijke Hell, ten fterkften aangepreezen; weldra wierd Mesmer een voorftander deezer leer en beoeffende dezelve met een zigebaar gelukkigen uitflag 2 terA wijl

Sluiten