Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS. ^

zen naam, de uitöeffening van bijzondere, bèftemde en eenig bepaald oogmerk hebbende beweegingen begrijpt, welken in den ilaap plaats vinden. En wat toch zijn de droomen anders ? — Bij veele menfchen gaat deeze toeftand nog verder: Want menigte perfoonen vind men, die in hun Ilaap fpreeken; te faamenhangende redenvoeringen doen; uit het bed komen, enz. Deeze zaaken zijn zo algemeen, dat men fchier in elke Familie er een voorbeeld van vinden kan.

Gaat het Somnambulismus eindlijk nog eenige ftappen verder, dan brengt het verwondcringswaardige uitwerkzels te voorfchijn. Alsdan ziet men den flaapenden fchrijven, op muzikale inftrumenten fpeelen, in vreemde taaien fpreeken, waarvan zij, waakende, geen enkel woord verftaan ; bezigheden van allerlei foort onderneemen, de deuren opendoen, vuur aanleggen, op de daken klimmen , te paard ftijgen, over waters het heenzetten, en dergelijken. En nog is, zelf in deezen hoogftéïi graad, het Somnambulismus geen nieuwen toeftand, of tegenftrijdig met de natuur van den flaap. Het is bloot eene verfterkte wijzing van den natuurlijken toeftand. van een mensch, en een eigenfehap van den. flaap.

En dit brengt ons dan wederom tot de ftelling terug, dat elke flaapende een beginnende Somnambule is, bij wien deeze toeftand, op een meer of mindere in 't oogloopende wijze, ontwikkelt ; ingevolge de gefteldheid van den natuurlijken toeftand des flaapenden, van. den C 4 aatf-